N24 Waterford do Cahir Odroczenie konsultacji publicznych

Biuletyn Informacyjny nr 5 – Odroczenie konsultacji społecznych nr 2 – Alternatywy i opcje

Nieustawowe konsultacje społeczne w sprawie alternatyw i opcji dla projektu N24 Waterford do Cahir, które zaplanowano na styczeń 2022 r., są obecnie przełożone – dalsze aktualizacje zostaną wprowadzone.

https://n24waterford2cahir.ie/news/

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do