Spotkanie Rady Hrabstwa Kilkenny, poniedziałek, 20 grudnia

Zaplanowane grudniowe posiedzenie plenarne Rady Hrabstwa Kilkenny

Spotkanie plenarne Rady Hrabstwa Kilkenny zaplanowano na poniedziałek, 20 grudnia

Dokumenty i informacje dotyczące posiedzeń Rady w 2021 r.:

Porządki obrad i protokoły posiedzeń rady powiatu w 2021 r.

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do