„Kilkenny Shopfronts Through the Ages” – ponad 4,400 dostępnych zdjęć

 

 

Witryny sklepowe Kilkenny przez wieki

Rada Hrabstwa Kilkenny z przyjemnością udostępnia ekscytujące nowe źródło internetowe zatytułowane „Witryny sklepowe Kilkenny przez wieki”, dostępny w Bibliotecznym Archiwum Cyfrowym Kilkenny https://digital-archive.kilkenny.ie/. Ta inicjatywa jest wynikiem współpracy pomiędzy sekcją planowania Rady, służbą biblioteczną, systemami informacyjnymi i dziedzictwem. Te zdjęcia pokazują witryny sklepowe na każdej ulicy w centrum Kilkenny City między końcem 20th Wiek i teraźniejszość. 

Witryny sklepowe Kilkenny przez wieki 2

Do opracowania tego zasobu wykorzystano trzy główne źródła: -

· Badania fotograficzne Planowanie przeprowadzono w latach 1987, 1994, 1996, 1997, 2011, 2013, 2014 i 2018 (łącznie ok. 4,200 zdjęć)

· Ankieta została przeprowadzona przez studentów Bolton Street DIT ok. godz. 1970, obecnie zatytułowany „Pejzaże ulicy Kilkenny City” (178 zdjęć)

· Audyt fotograficzny został przeprowadzony przez Trevora Finnegana w 2019 roku (52 zdjęcia)

Denis Malone, starszy planista, skomentował: „te zdjęcia pozwalają nam przyjrzeć się każdej firmie w centrum Kilkenny na przestrzeni wielu lat. Cała kolekcja jest fantastycznym źródłem informacji dla ogółu społeczeństwa i Rady do oglądania ciągle zmieniających się krajobrazów ulicznych i witryn sklepowych Kilkenny".

Witryny sklepowe w Kilkenny przez wieki stanowi część strategii Rady dotyczącej witryn sklepowych i oznakowań, która obejmuje podnoszenie świadomości i promocję, politykę i wytyczne oraz egzekwowanie. Strategia ta, w połączeniu z projektem audytu fotograficznego, który jest obecnie realizowany przez Biuro Dziedzictwa, pomoże skoncentrować uwagę na aspektach dziedzictwa i zmieniającym się charakterze witryn sklepowych Kilkenny. 

Archiwum Cyfrowe zostało opracowane przez Służbę Biblioteczną we współpracy z sekcją Systemy Informacyjne, aby udostępniać unikatowe treści i angażować nowych odbiorców, a także pełnić rolę Służby Bibliotecznej jako strażników pamięci społeczności.

"The Witryny sklepowe w Kilkenny przez wieki”projekt jest przykładem na to, jak wspólne podejście różnych sekcji Rady może sprawić, że cenne i bogate zbiory będą dostępne i dostępne dla wszystkich” komentuje Declan Macauley, bibliotekarz wykonawczy.

Projekt podkreśla również sposób, w jaki zakupy zmieniały się na przestrzeni lat, a zwłaszcza ulica handlowa, która nieustannie ewoluuje pod wpływem sił technologii, kultury i zachowań zakupowych. 

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://digital-archive.kilkenny.ie/ lub e-mail witryny sklepowe@kilkennycoco.ie

 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do