Abbey Quarter Urban Park and Street - Proponowana zabudowa

Zgoda na rozwój w Abbey Quarter


Rada Hrabstwa Kilkenny

Park miejski i ulica Abbey Quarter


Wniosek do An Bord Pleanála o zatwierdzenie zgodnie z sekcją 175 i 177AE z
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2000 r. (z późniejszymi zmianami) oraz Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Rozporządzenia o rozwoju z 2001 r. (z późniejszymi zmianami)


Niniejszym zawiadamia się, że Rada Hrabstwa Kilkenny proponuje uzyskanie zgody An Bord Pleanála na proponowane prace rozwojowe w obrębie dzielnicy Abbey w Kilkenny City (były teren browaru Smithwick) w mieście Gardens. Proponowane zagospodarowanie obejmie obszar około 1.44 ha w obrębie dzielnicy opactwa i będzie obejmował park miejski, ulicę miejską, zabudowę pomocniczą i związane z nimi prace porządkowe.


Park Miejski znajduje się w północnej części dzielnicy opactwa i skupia się wokół wznoszących się pozostałości opactwa św. Franciszka. Park będzie składał się z różnych obszarów trawiastych, drzew, utwardzonych powierzchni, elementów wodnych i miejsc spotkań i zapewni nowy teren rekreacyjny dla Kilkenny City. Park został specjalnie zaprojektowany, aby wyrazić znane elementy historyczne w okolicy, w tym opactwo św. Franciszka, mury miejskie z wieżą Evana i studnię św. Franciszka. Ponadto Park zapewni przestrzeń do organizacji imprez plenerowych.


Ulica miejska biegnie w kierunku północ-południe przez dzielnicę Abbey Quarter, łącząc Bateman Quay na południu z mostem św. Franciszka na północy. Ulica będzie dla pieszych
i rowerzyści zdominowali wspólną przestrzeń, z ograniczonym dostępem dla pojazdów. Ulica zapewni wiele połączeń pieszych z miastem, dzięki czemu Park będzie łatwo dostępny.


W ramach wniosku o zatwierdzenie dla planowanej inwestycji sporządzono Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz Oświadczenie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na Przyrodę. Bord Pleanála może zatwierdzić wniosek o rozwój z warunkami lub bez warunków lub może odrzucić wniosek o rozwój. Kopia szczegółowych informacji o planowanej inwestycji, w tym o oddziaływaniu na środowisko;
Sprawozdanie z oceny i oświadczenie o oddziaływaniu na środowisko będą dostępne do wglądu pod adresem:

■ Witryna konsultacyjna Rady Hrabstwa Kilkenny pod adresem: https://consult.kilkenny.ie/
■ Sekcja Planowania Rady Hrabstwa Kilkenny, County Hall, John St, Kilkenny w godzinach od 9.00 do 1 i od 2 do 4.00, od poniedziałku do piątku
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), od wtorku 4 sierpnia 2020 roku do wtorku 29 września 2020 roku (włącznie z obiema datami) po wcześniejszym umówieniu. Kontakt (056) 7794010
lub planowanie@kilkennycoco.ie, aby umówić się na spotkanie.
■ Biura An Bord Pleanála, 64 Marlborough Street, Dublin 1 w godzinach 9.15-5.30, od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), od wtorku 4 sierpnia 2020 r. do wtorku 29 września 2020 r. (włącznie z obiema datami).


Kopie Raportu Oddziaływania na Środowisko oraz Oświadczenia o oddziaływaniu na środowisko można bezpłatnie obejrzeć lub kupić za określoną opłatą (która nie może przekroczyć uzasadnionego kosztu sporządzenia kopii). Zgłoszenia lub uwagi można składać do An Bord Pleanála na temat proponowanego rozwoju w odniesieniu do:

(I) wpływ proponowanego zagospodarowania na właściwe planowanie i zrównoważony rozwój na danym obszarze,
(II) prawdopodobny wpływ planowanej inwestycji na środowisko oraz
(iii) Prawdopodobne znaczące skutki proponowanej inwestycji na terenie europejskim, jeśli zostaną przeprowadzone.

Wszelkie uwagi lub uwagi mogą być składane na piśmie na adres An Bord Pleanála, 64 Marlborough Street, Dublin 1, D01 V902 i odbierane przez An Bord Pleanála nie później niż o 5.30:29 we wtorek 2020 września 84 r. Osoba może kwestionować ważność decyzji Bord w drodze wniosku o kontrolę sądową, zgodnie z rozporządzeniem 15 regulaminu sądów wyższych (SI nr 1986 z 50 r.) zgodnie z art. 2000 ustawy o planowaniu i rozwoju z XNUMX r. (z późniejszymi zmianami). Informacje dotyczące procesu kontroli sądowej są dostępne na stronie internetowej Rady www.pleanala.ie lub na stronie internetowej Biura Informacji Obywatelskiej www.citizensinformation.ie.


Podpisano: Martin Prendiville, kierownik działu finansowego.

Broszura informacyjna

flipbook abbeyq

 

 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do