Formularz HPL1 – Tymczasowy proces składania wniosków o pomoc w zakresie mieszkalnictwa socjalnego i odbudowy w Irlandii Home Loan Applications

Osoby ubiegające się o mieszkanie socjalne i osoby ubiegające się o pożyczkę mieszkaniową w Rebuilding Ireland powinny pamiętać, że w świetle sytuacji kryzysowej związanej z Covid-19 wprowadzono tymczasowe alternatywne rozwiązanie, które usunie potrzebę uzyskania przez wnioskodawców fizycznie wypełnionego formularza HPL1 z Urzędu Skarbowego , osobiście, pocztą lub za pośrednictwem systemów internetowych Urzędu Skarbowego ROS/MyAccount. Zamiast tego wnioskodawcy mogą zwrócić się do Rady o przeprowadzenie elektronicznego procesu w celu uzyskania informacji od komisarzy skarbowych. Osoby, które chcą skorzystać z tej opcji, powinny skontaktować się z Wydziałem Mieszkaniowym Rady Hrabstwa Kilkenny pod numerem 056-7794900 lub pocztą elektroniczną na adres obudowa@kilkennycoco.ie oraz zwrócić się do Rady o uzyskanie w ich imieniu odpowiednich informacji dotyczących HPL1.

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do