Rada Hrabstwa Kilkenny/Rada Hrabstwa Tipperary - Informacja o witrynie 2 - Konsultacje publiczne nr 2 - Alternatywy i opcje

Trwają nieustawowe konsultacje społeczne. Informacje są dostępne w internetowym pokoju konsultacyjnym na stronie internetowej projektu www.n24waterford2cahir.ie/ lub poprzez uczestnictwo w jednym z czterech osobistych konsultacji publicznych.

Trwają nieustawowe konsultacje społeczne. Informacje dostępne są w internetowym pokoju konsultacyjnym na stronie projektu www.n24waterford2cahir.ie/ lub poprzez udział w jednym z czterech osobistych konsultacji społecznych. Celem tych nieustawowych konsultacji społecznych jest poinformowanie opinii publicznej o szerokiej gamie potencjalnych rozwiązań transportowych, które mają potencjał, aby rozwiązać zidentyfikowane do tej pory problemy i osiągnąć cele projektu. Potencjalne rozwiązania obejmują alternatywne rozwiązania transportowe, takie jak autobusy, kolej i aktywne rodzaje podróży oraz różne opcje drogowe.

Konsultacje społeczne stanowią ważną część prac nad opracowaniem odpowiedniego rozwiązania dla projektu. W ramach tego procesu zespół projektowy poszukuje opinii publicznej na temat potencjalnych rozwiązań transportowych, które zostały opracowane. Rozwiązania te zostaną poddane ocenie porównawczej ich potencjalnych oddziaływań oraz ich względnego sukcesu w osiąganiu celów projektu, aby określić preferowane rozwiązanie dla projektu.
Alternatywy i opcje będą prezentowane podczas osobistych konsultacji społecznych w czterech miejscach na obszarze objętym badaniem w następujących terminach:

  • Sala społeczności Mooncoin, Mooncoin, 3 maja 2022, od 2:8 do XNUMX:XNUMX
  • Raheen House Hotel, Clonmel, 4 maja 2022, od 2:8 do XNUMX:XNUMX
  • Cahir House Hotel, Cahir, 5 maja 2022, od 2:8 do XNUMX:XNUMX
  • Carraig Hotel, Carrick-on-Suir, 6 maja 2022, od 2:8 do XNUMX:XNUMX

Ponadto informacje będą dostępne za pośrednictwem internetowego pokoju konsultacyjnego na dedykowanej stronie internetowej n24waterford2cahir.pl przez cały okres konsultacji od 3 maja 2022 r. do 20 maja 2022 r.
Drukowane broszury i formularze zwrotne będą dostępne podczas czterech wydarzeń lub można je zamówić telefonicznie. Są one również dostępne do pobrania na stronie projektu. Oprócz spotkań z zespołem projektowym podczas wydarzeń osobistych, będzie można zarezerwować spotkanie telefoniczne/online za pośrednictwem funkcji rezerwacji online na stronie projektu lub dzwoniąc do Rady Hrabstwa Kilkenny pod numer 056-779 4380.

Wydrukowane mapy potencjalnych rozwiązań transportowych będą również dostępne do obejrzenia w budynku rady miejskiej Carrick-on-Suir (Carrick-on-Suir) i bibliotece Ferrybank (Ferrybank, via Waterford, X91 D211) od 9 maja 2022 do 20 maja 2022 .

Zgłoszenia można dokonać za pomocą internetowego formularza zwrotnego dostępnego na stronie projektu www.n24waterford2cahir.ie/ lub e-mailem do N24Waterford2Cahir@kilkennycoco.ie, lub pocztą zaadresowaną na N24 Waterford do Cahir Project, Kilkenny County Council, County Hall, John Street, Kilkenny, R95 A39T.
Zgłoszenia można składać do końca dnia roboczego Piątek 20 May 2022.

Rada Hrabstwa Kilkenny we współpracy z Radą Hrabstwa Tipperary docenia opinię społeczności na temat tego projektu i przyjmuje opinie opinii publicznej i zainteresowanych stron.

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do