Zawiadomienie Zgodnie z przepisami art. 20 ustawy o finansach (podatku od nieruchomości) z 2012 r.

Decyzja w sprawie lokalnego podatku od nieruchomości - współczynnik korekty lokalnej pozostaje bez zmian w okresie od 1 listopada 2021 r. do 31 października 2022 r.

OGŁOSZENIE ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI DZIAŁU 20 USTAWY O FINANSACH (PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI MIEJSCOWYCH) 2012 (z późniejszymi zmianami)

RADA HRABSTWA KILKENNY,

Na posiedzeniu Rady Hrabstwa Kilkenny, które odbyło się w poniedziałek 19th lipca 2021 r. postanowiono, że zgodnie z postanowieniami rozdziału 20 USTAWY O FINANSACH (PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI LOKALNYCH) 2012 (z późniejszymi zmianami), współczynnik korekty miejscowej pozostaje niezmieniony dla okresu 1st Listopad 2021 do 31st Październik 2022 jako ten, który obowiązywał od 1st
Listopad 2020 do 31st październik 2021 r. w odniesieniu do odpowiednich nieruchomości mieszkalnych położonych na obszarze administracyjnym Rady Hrabstwa Kilkenny. Stawka stała obowiązuje od dnia powstania odpowiedzialności w roku, w którym zawiadomienie zostało wysłane do komisarzy skarbowych.

Colette Byrne

Dyrektor Naczelny

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do