Ustawa o planowaniu i rozwoju z 2000 r. (ze zmianami) Środki nadzwyczajne w interesie publicznym

Ustawa o planowaniu i rozwoju z 2000 r. (ze zmianami) Środki nadzwyczajne w interesie publicznym

Okres od 29 marca do 9th Maj (włącznie z obiema datami), określany jako „okres zagrożenia”, jest wyłączony dla celów obliczania terminów rozpatrywania wniosku planistycznego na podstawie ustawy o planowaniu przestrzennym z 2000 r. i jej rozporządzeń. Poniżej wymieniono ostatnie daty pozostawania na miejscu zawiadomień z terenu budowy oraz ostatnią datę składania wniosków dotyczących planowania z uwzględnieniem „okresu awaryjnego” 29th Marzec 2020 do 9th Maj 2020. Uprzejmie informujemy, że okres ten może być dodatkowo przedłużony zarządzeniem ministra.

 
Data otrzymania wniosku o planowanieOstatnia data dla witrynyZawiadomienie / Zgłoszenia
24 lutego 202010 maja 2020
25 lutego 202011 maja 2020
26 lutego 202012 maja 2020
27 lutego 202013 maja 2020
28 lutego 202014 maja 2020
Marzec 02 202017 maja 2020
Marzec 03 202018 maja 2020
Marzec 04 202019 maja 2020
Marzec 05 202020 maja 2020
Marzec 06 202021 maja 2020
Marzec 09 202024 maja 2020
Marzec 10 202025 maja 2020
Marzec 11 202026 maja 2020
Marzec 12 202027 maja 2020
Marzec 13 202028 maja 2020
Marzec 16 202031 maja 2020
Marzec 18 20202 czerwca 2020
Marzec 19 20203 czerwca 2020
Marzec 20 20204 czerwca 2020
Marzec 23 20207 czerwca 2020
Marzec 24 20208 czerwca 2020
Marzec 25 20209 czerwca 2020
Marzec 26 202010 czerwca 2020
Marzec 27 202011 czerwca 2020
Marzec 30 202013 czerwca2020
Marzec 31 202013 czerwca2020
01 kwietnia 202013 czerwca2020
02 kwietnia 202013 czerwca2020
03 kwietnia 202013 czerwca2020
04 kwietnia 202013 czerwca2020
05 kwietnia 202013 czerwca2020
06 kwietnia 202013 czerwca2020
07 kwietnia 202013 czerwca2020
08 kwietnia 202013 czerwca2020
09 kwietnia 202013 czerwca2020
10 kwietnia 202013 czerwca2020
11 kwietnia 202013 czerwca2020
12 kwietnia 202013 czerwca2020
13 kwietnia 202013 czerwca2020
14 kwietnia 202013 czerwca2020
15 kwietnia 202013 czerwca2020
16 kwietnia 202013 czerwca2020
17 kwietnia 202013 czerwca2020
18 kwietnia 202013 czerwca2020
19 kwietnia 202013 czerwca2020
20 kwietnia 202013 czerwca2020
21 kwietnia 202013 czerwca2020
22 kwietnia 202013 czerwca2020
23 kwietnia 202013 czerwca2020
24 kwietnia 202013 czerwca2020
27 kwietnia 202013 czerwca2020
28 kwietnia 202013 czerwca2020
29 kwietnia 202013 czerwca2020
30 kwietnia 202013 czerwca2020
1 maja 202013 czerwca2020
5 maja 202013 czerwca2020
6 maja 202013 czerwca2020
7 maja202013 czerwca2020
8 maja 202013 czerwca2020
Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do