Ogłoszenie publiczne – Kilkenny Street, Castlecomer – System uspokajania ruchu

Proponowane zapewnienie środków bezpieczeństwa drogowego wzdłuż Kilkenny Street, Castlecomer, w tym kontrolowane przejście dla pieszych na stacji Castlecomer Garda, Poprawa skrzyżowania N78 i Maryville Road (południe), Poprawa skrzyżowania N78 i Maryville Road (północ), ulepszenia w sąsiedztwie kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP, kontrolowane przejście dla pieszych przy Szkole Narodowej Klasztoru Prezentacji oraz modernizacja istniejącego niekontrolowanego przejścia przy świetlicy

Ogłoszenie publiczne zgodne z ustawą o ruchu drogowym z 1994 r. (rozdział 38) zmienionej ustawą o regulacji transportu publicznego z 2009 r. (rozdział 46).

Kilkenny Street, system uspokajania ruchu Castlecomer

Rada Hrabstwa Kilkenny, wykonując uprawnienia przyznane jej na mocy sekcji 38 ustawy o ruchu drogowym z 1994 r. zmienionej ustawą o transporcie publicznym z 2009 r. (sekcja 46), niniejszym przedstawia propozycje dotyczące następujących zmian:

Zapewnienie środków bezpieczeństwa drogowego na obszarze miejskim wzdłuż Kilkenny Street, Castlecomer, Co. Kilkenny, prace te będą obejmować:

  • Zapewnienie kontrolowanego ruchu pieszego na stacji Castlecomer Garda
  • Ulepszenia na skrzyżowaniu N78 i Maryville Road (południe)
  • Ulepszenia skrzyżowania N78 i Maryville Road (północ)
  • Ulepszenia sfery publicznej w pobliżu kościoła Niepokalanego Poczęcia
  • Zapewnienie kontrolowanego przejścia dla pieszych w Szkole Narodowej Klasztoru Prezentacji
  • Modernizacja istniejącego niekontrolowanego przejścia przy Urzędzie Gminy

Zgodnie z wymogami art. 120 ust. charakter, wielkość i lokalizację proponowanej zabudowy. Organ uznał, że nie ma realnego prawdopodobieństwa znaczącego oddziaływania na środowisko wynikającego z planowanej inwestycji i ustalono, że ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) nie jest wymagana.

Zgodnie z art. 120 ust. 3, w przypadku gdy jakakolwiek osoba uważa, że ​​planowana do realizacji inwestycja prawdopodobnie będzie miała znaczący wpływ na środowisko, może ona w dowolnym momencie przed upływem 4 tygodni rozpoczynających się w dniu publikację niniejszego zawiadomienia należy złożyć do An Bord Pleanála w celu ustalenia, czy inwestycja może mieć znaczący wpływ na środowisko.

Plany i szczegóły proponowanego rozwoju będą dostępne do wglądu po wcześniejszym umówieniu od od piątku 8 kwietnia do piątku 6 maja 2022 r. włącznie, w następujących biurach Rady Hrabstwa Kilkenny:

Rada Hrabstwa Kilkenny, Urząd Hrabstwa, John Street, Kilkenny.

Od 9:1 do 2:5 i od XNUMX:XNUMX do XNUMX:XNUMX od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt i Wielkiego Piątku)

Tel: 056 7794000 aby umówić się na spotkanie, lub

Rada Hrabstwa Kilkenny, Urząd Miejski Castlecomer, Kilkenny Street, Castlecomer.

Od 9:1 do 2:5 i od XNUMX:XNUMX do XNUMX:XNUMX od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt i Wielkiego Piątku)

Tel: 056 4440550 aby umówić się na spotkanie.

Lub online pod adresem  https://consult.kilkenny.ie/en                                     

Zgłoszenia lub uwagi w odniesieniu do proponowanego zagospodarowania, dotyczące prawidłowego planowania i zagospodarowania terenu, na którym inwestycja będzie realizowana, mogą być składane na piśmie do niżej podpisanego. Ostateczny termin otrzymania uwag na temat powyższego schematu to piątek 20 maja 2022. Zgłoszenia powinny być wyraźnie oznaczone Kilkenny Street, system uspokajania ruchu Castlecomer.

  1. Lokaj

Dyrektor Usług

Rada Hrabstwa Kilkenny

Budynki hrabstwa, John Street, Kilkenny.

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do