Nakaz wyceny — obszar organu oceny Rady Hrabstwa Kilkenny

Pobierz zlecenie wyceny - Kilkenny.pdf (rozmiar 869.3 KB)

Tekst zamówienia

Ja, John O'Sullivan, Komisarz ds. Wycen, wykonując uprawnienia przyznane mi na mocy art. 19 ust. 1 Ustawy o wycenach z 2001 r. (nr 13 z 2001 r.), zmienionej art. 7 Ustawy o wycenach (zmieniającej) 2015 (nr 10 z 2015 r.), po zasięgnięciu opinii Ministra Mieszkalnictwa, Planowania, Samorządu Lokalnego i Samorządu Terytorialnego oraz Rady Hrabstwa Kilkenny, zarządzam, co następuje:

1. Nakaz ten może być cytowany jako Ustawa o Wycenie 2001 do 2015 (Rada Hrabstwa Kilkenny) Nakaz Wyceny 2016.

2. Niniejszym określa się obszar organu ratingowego Rady Hrabstwa Kilkenny jako obszar, do którego ja, jako Komisarz ds. Wycen, proponuję mianować, zgodnie z art. 19 ust. 2 Ustawy o Wycenach z 2001 r., zmienionej art. ) Ustawy z 7 r., osoba organizująca i zabezpieczająca przeprowadzenie wyceny przedmiotowej nieruchomości położonej na tym obszarze organu ratingowego, inna niż -

(A) wszelkie istotne mienie będące przedmiotem zamówienia zgodnie z sekcją 53, lub

(B) wszelkie istotne właściwości określone w Załączniku 4.

3. Datą, według której zostanie ustalona wartość każdej z nieruchomości będących przedmiotem wyceny, o której mowa w niniejszym zleceniu, jest 30 października 2015 roku.

4. Data publikacji wykazu wyceny w odniesieniu do odpowiednich nieruchomości, których dotyczy niniejsze zamówienie to 15 września 2017 r.

5. Data wejścia w życie wykazu wyceny w odniesieniu do odpowiednich nieruchomości, których dotyczy niniejsze zamówienie, to 31 października 2017 r.

DANE pod moją rękę, dnia 23 września 2016 r.

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do