Prywatności

Rada Hrabstwa Kilkenny w pełni szanuje Twoje prawo do prywatności. Rada nie będzie gromadzić żadnych danych osobowych na swoich stronach internetowych bez Twojej wyraźnej zgody. Wszelkie informacje, które prześlesz za pośrednictwem witryn internetowych Rady Hrabstwa Kilkenny, będą traktowane z zachowaniem najwyższych możliwych standardów bezpieczeństwa i poufności, ściśle zgodnie z ustawami o ochronie danych z lat 1988-2018.

Witryna Rady Hrabstwa Kilkenny to www.Kilkennycoco.ie. Niniejsze oświadczenie przedstawia naszą politykę prywatności w odniesieniu do tej witryny. Rada zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu oświadczenia o ochronie prywatności w dowolnym momencie.

Tożsamość i dane kontaktowe administratora

Administratorem danych jest Rada Hrabstwa Kilkenny, County Hall John Street Kilkenny

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Inspektor Ochrony Danych, Usługi Korporacyjne,

Rada Hrabstwa Kilkenny, Urząd Hrabstwa, John Street, Kilkenny

Telefon: 056 7794070

E-mail:dataprotection@kilkennycoco.ie

Cele i podstawa prawna przetwarzania

Rada Hrabstwa Kilkenny nie będzie gromadzić żadnych danych osobowych na swojej stronie internetowej, z wyjątkiem informacji przesyłanych za pośrednictwem formularzy internetowych lub informacji przekazanych dobrowolnie pocztą elektroniczną. Wszelkie informacje podane w ten sposób nie są udostępniane osobom trzecim i są wykorzystywane przez Radę Hrabstwa Kilkenny wyłącznie do celów, dla których są udostępniane.

Rejestrowane są szczegóły techniczne Twojej wizyty na stronach Rady Hrabstwa Kilkenny, w tym adresy IP, dane przeglądarki i wyszukiwane hasła. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych i zarządzania witryną.

Główną podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest to, że takie przetwarzanie to:

  • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
  • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
  • dodatkowo możemy przetwarzać dane w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1) lit. b RODO).  
  • W ograniczonych okolicznościach, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych

Wszelkie dane osobowe gromadzone przez radę są wykorzystywane wyłącznie wewnętrznie przez pracowników rady w celu świadczenia i/lub ulepszania jej usług dla społeczeństwa i dla Ciebie. Czasami dane osobowe są wymagane w celu świadczenia usług, zobacz nasze Polityka ochrony danych po więcej informacji. Niektóre z naszych witryn są hostowane poza Irlandią, jednak wszystkie witryny są hostowane w UE. Dane z plików cookie są analizowane za pomocą Google Analytics, korzystamy również z usług analizy wydajności New Relic, z których wszystkie wykorzystują pliki cookie do śledzenia wydajności i ulepszania usług aplikacji internetowych. Te pliki cookie i gromadzone przez nie dane są szczegółowo opisane w naszym Pliki Cookies strona. Informacje o plikach cookie

Okresy przechowywania

Dane analityczne witryny są obecnie przechowywane przez 12 miesięcy, możesz zrezygnować z analitycznych plików cookie za pomocą naszych narzędzi do konfiguracji plików cookie

Prawa dostępu i poprawiania/usuwania danych osobowych/Prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania.

Masz prawo zażądać od nas usunięcia wszelkich zebranych przez nas danych osobowych lub poprawienia i sprostowania wszelkich błędów w tych danych. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Kontakt dataprotection@kilkennycoco.ie

Możesz pobrać nasze Formularz wniosku o dostęp do ochrony danych.docx (rozmiar 31.8 KB)

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, prawo do wycofania zgody

Jeśli Twoje dane osobowe, które posiadamy, zostały zebrane na podstawie Twojej zgody , masz prawo wycofać tę zgodę i zażądać usunięcia tych danych. Kontakt dataprotection@kilkennycoco.ie

Obowiązek podania danych osobowych

W celu świadczenia na Twoją rzecz niektórych usług Rada potrzebuje Twoich danych osobowych i nie może świadczyć usług bez tych danych. W przypadku, gdy Rada będzie wymagać tych danych, zostaniesz jasno poinformowany przy składaniu wniosku o te usługi, jakie dane osobowe będą wymagane do przechowywania i przetwarzania przez Radę. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj nasze Polityka ochrony danych i kodeks postępowania oraz Krajowa Polityka Przechowywania Danych

Prawo do skargi

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub skargi dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych lub odpowiedzi Rady Hrabstwa Kilkenny dotyczące Twoich danych osobowych, masz prawo złożyć skargę do Office of Data Protection Commissioner. www.dataprotection.ie/en/contact/how-contact-us
Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj nasze Polityka ochrony danych i kodeks postępowania.pdf (rozmiar 372.9 KB).

Aby uzyskać dalszą pomoc w zakresie ochrony danych, skontaktuj się z:

Inspektor Ochrony Danych, Usługi Korporacyjne,

Rada Hrabstwa Kilkenny, Urząd Hrabstwa, John Street, Kilkenny

Telefon: 056 7794070

E-mail: dataprotection@kilkennycoco.ie

Słownik

Przeglądarka internetowa - Oprogramowanie używane do czytania stron internetowych. Przykładami są Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari czy Opera.

Adres IP - Dane identyfikujące Twój komputer (lub komputer Twojej firmy internetowej), wyrażone w kodzie „protokołu internetowego”. Każdy komputer podłączony do sieci ma unikalny adres IP, chociaż adres może nie być taki sam za każdym razem, gdy nawiązywane jest połączenie.

Pliki Cookies - Plik cookie to blok danych, który serwer sieciowy umieszcza na komputerze użytkownika. Zazwyczaj służy do ułatwienia nawigacji w witrynie. Jest to jednak również przydatny środek do identyfikacji użytkownika przez witrynę internetową, śledzenia ścieżki użytkownika przez witrynę i identyfikowania powtórnych wizyt na stronie przez tego samego użytkownika (lub ten sam komputer użytkownika). Może to następnie prowadzić do tego, że właściciel witryny internetowej będzie w stanie sprofilować nawyki przeglądania poszczególnych użytkowników – i wszystko to może zrobić bez wiedzy lub zgody użytkownika.

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do