Raport roczny 2020

Kliknij poniższy link, aby wyświetlić roczny raport Rady Hrabstwa Kilkenny za rok 2020:

Raport roczny 2020

Tuarascáil Bhliantúil 2020  
(Rinneadh gach iarracht an doiciméad iomlán a sholáthar jako Gaeilge. Mar sin fein, níorbh fhéidir roinnt grafaicí a sholáthar jako Gaeilge
Dołożono wszelkich starań, aby dostarczyć kompletny dokument jako Gaeilge. Jednak nie było możliwe dostarczenie niektórych grafik jako Gaeilge)

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do