Plan korporacyjny Rady Hrabstwa Kilkenny

Plan korporacyjny Rady Hrabstwa Kilkenny na lata 2014-2019.

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do