A do Z - L

Śmieci

Rada Hrabstwa Kilkenny co roku podejmuje wiele inicjatyw mających na celu zminimalizowanie zaśmiecania, a Rada wzywa wszystkich do odegrania swojej roli w utrzymaniu Kilkenny...

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do