Dotacje i nagrody

Biuro ds. sztuki Rady Hrabstwa Kilkenny co roku oferuje różne rodzaje finansowania różnym grupom w postaci dotacji na mocy Ustawy o sztuce, stypendiów i nagród. Istnieje procedura składania wniosków i rygorystyczne kryteria, których muszą przestrzegać poszczególne osoby i grupy artystyczne, aby ubiegać się o takie wsparcie. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat stypendiów i stypendiów Biura Sztuki:

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do