Inicjatywa Hrabstwa Przyjaznego Wieku

Wypowiedź

Konsultacje te są przykładem prawdziwej współpracy i dzielenia się umiejętnościami i doświadczeniami jako organizacji statutowej, społecznej i wolontariackiej...

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do