Społeczność i kultura

Sekcja Społeczności i Kultury

Departament Społeczności i Kultury został utworzony w celu ułatwienia rozwoju zintegrowanych strategii i programów, które wzbogacają doświadczenia społeczne i kulturalne w Kilkenny. Departament został powołany w ramach rządowej polityki integracji Samorządu Lokalnego i Rozwoju Lokalnego, którego podstawową funkcją jest ułatwianie Komitet Rozwoju Społeczności Lokalnej (LCDC) oraz przygotowanie i wdrożenie elementu społecznościowego Lokalny Plan Gospodarczo-Społeczny


Główne cele Wydziału Społeczności i Kultury:

Poprzez Komisję Rozwoju Społeczności Lokalnych działać na rzecz rozwoju, koordynacji, wdrażania spójnego i zintegrowanego podejścia do rozwoju lokalnego i społeczności.

Wprowadzenie mechanizmów, dzięki którym obywatele i społeczności będą zachęcane i wspierane do udziału w procesie decyzyjnym władz lokalnych.

Promowanie i wspieranie przywództwa obywatelskiego i uczestnictwa w społeczności, kulturze, sztuce, dziedzictwie i sektorach rekreacji Strategie wspierające


Kluczowe Programy i programy realizowane w ramach sekcji to:

 • Przygotowanie elementu społecznościowego Lokalny Plan Gospodarczy i Społeczności Kilkenny (LECP)
 • Zwoływanie i organizowanie Komitet Rozwoju Społeczności Lokalnej (LCDC) spotkania
 • Utworzenie podgrupy SICAP w ramach LCDC w celu nadzorowania i monitorowania Programu Integracji Społecznej i Aktywizacji Społecznej (SICAP) za pośrednictwem internetowego systemu monitorowania IRIS oraz dostarczania regularnych raportów do LCDC.
 • Wspieraj LCDC jako Lokalna Grupa Działania do zgłoszenia zainteresowania Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2015-2020, a następnie Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Kilkenny.
 • Utworzenie i prowadzenie działalności Sieć uczestnictwa publicznego (PPN) w Kilkenny.
 • Udział w Planie Rozwoju Dzieci i Młodzieży Komisji ds. Dzieci i Młodzieży dla Kilkenny.
 • Kontynuować zwoływanie Komitetu Międzyagencyjnego Podróżników.
 • Zasoby i wsparcie Forum Osób Starszych Kilkenny.
 • Do zasobów i wsparcia Ruch społeczności podróżników Kilkenny (KTCM)
 • Wspieranie realizacji projektu Horse we współpracy z County Kilkenny Leader Partnership (CKLP) i Kilkenny Traveller Community Movement (KTCM).
 • Wspierać realizację kluczowych działań w Strategii Integracji Kilkenny 2014 - 2017.
 • Wesprzyj wdrażanie działań w ramach Tygodnia Rowerowego Kilkenny, Narodowego Dnia Rekreacji i Narodowego Dnia Zabawy.
 • Wdrażaj i zarządzaj Program Kapitałowy Obiektów Komunalnych i Kulturalnych
 • Wspierać realizację Strategicznego Planu Rozwoju Społeczności Ferrybank 2015 - 2020.
 • Wspierać realizację rocznego planu działania Comhairle na nÓg.


Pracownicy Działu Społeczno-Kulturalnego:

Lindsey Butler, starszy pracownik ds. rozwoju społeczności
Stephen O'Connor, starszy pracownik ds. rozwoju społeczności
Cora Nolan, wsparcie administracyjne

Godziny pracy to od 9:1 do 2:5 i od XNUMX:XNUMX do XNUMX:XNUMX, od poniedziałku do piątku w
Zielony dom Johna,
Johnsa Greena,
Kilkenny
R95 CX92

Tel: 056 7794920
E-mail: społeczność@kilkennycoco.pl
Facebook strona Rada Hrabstwa Kilkenny, Rozwój Społeczności i Kultura

Usługi Wydziału Społeczno-Kulturalnego są bezpłatne, w przypadku gdy koszty imprez zostaną podane.

Kliknij poniższy link, aby wyświetlić Program Wolności Publikacji Informacji Rady Hrabstwa Kilkenny.

 

Kliknij TUTAJ aby uzyskać dostęp do najnowszego biuletynu społeczności

Wydanie 12

 

 

 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do