Streetscape Paint Scheme 2021 jest już otwarty


STREETSCAPE PAINT GRANT SCHEME 2021- Formularze zgłoszeniowe już dostępne

Fundusz został udostępniony przez Radę Hrabstwa Kilkenny dla Hrabstwa Streetscape Paint
Schemat 2021 w zakresie nieruchomości komercyjnych.

Program zaoferuje dotację w wysokości 450 euro lub 50% kosztów pracy – w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa – każdemu wnioskodawcy, który pomyślnie przejmie proces aplikacyjny.

Zgłoszenia mogą składać właściciele i/lub najemcy Nieruchomości Komercyjnych (lub każda osoba, która za pisemną zgodą właściciela/właścicieli).

Warunkiem dopuszczenia proponowanych prac malarskich jest wykonanie prac malarskich skierowanych na elewacje lokali komercyjnych i wymóg ten zostanie określony przez Radę Hrabstwa Kilkenny.

Opłaty władz lokalnych należne od Wnioskodawców muszą być uiszczane na bieżąco, np. stawki komercyjne itp.

Ostateczny termin przyjmowania wypełnionych wniosków, w tym dwóch notowań, upływa 7 maja 2021 r.

 Formularze zgłoszeniowe będą dostępne poniżej lub w biurach Rady w Callan, Thomastown, Ferrybank i Castlecomer.

Formularz zgłoszeniowy i wytyczne programu Streetscape Paint Scheme 2021.docx (rozmiar 73.8 KB)

 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do