Parking w Kilkenny

Zapewnione przez Radę parkingi samochodowe są dostępne w następujących lokalizacjach:

Parking na Rynku

Parking St. Cancie

Targowy Zielony Parking

Parking Dean St

Parking przy Abbey St

Parking Watergate

Parking przy ulicy Wolfe Tone

Parking przy klasztorze św

Parking Mariacki

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do