Integracja społeczna

Integracja społeczna

Sekcja Społeczności i Przedsiębiorczości Rady Hrabstwa Kilkenny została utworzona w ramach zmian Lepszego Samorządu Lokalnego zidentyfikowanych w 1996 roku. Rozwój kultury dla Kilkenny. Kluczowymi rezultatami CDB było zbliżenie rozwoju lokalnego i władz lokalnych, zapewnienie bardziej zintegrowanego podejścia do świadczenia usług oraz zapewnienie specjalnych wysiłków w celu ustalenia priorytetów i ułatwienia zaangażowania grup, które doświadczają marginalizacji i niekorzystnej sytuacji.

Opracowane strategie CDB miały uwzględniać kluczowe polityki krajowe i publiczne, w tym Narodowy Plan Rozwoju, Narodową Strategię Walki z Ubóstwem, Narodową Politykę Zrównoważonego Rozwoju, Narodową Politykę Równości oraz Politykę Wieku Informacyjnego.

Ustawa o reformie samorządu terytorialnego z 2014 r. przewiduje reformy określone w Rządowym Programie Działań na rzecz Skutecznej Samorządu Lokalnego, który został opublikowany w październiku 2012 r. Jeden z przepisów ustawy dotyczy rozwoju społeczności lokalnych w kontekście samorządu terytorialnego, polegającego na powołaniu Komisji Rozwoju Społeczności Lokalnych w miejsce Zarządów Rozwoju Miasta i Powiatu

Wydział Gmin i Przedsiębiorczości stał się w latach 2008-2009 Gminnym Wydziałem Kultury i Mieszkalnictwa. Poprzez pracę Grupy ds. Środków Integracji Społecznej (SIM), podgrupy CDB, sekcja skoncentrowała się na wspieraniu tych grup w powiecie, które doświadczają wykluczenia społecznego, jak określono w Narodowej Strategii Walki z Ubóstwem 2007-2016.

W ramach tego ukierunkowania Sekcja Społeczność i Kultura wsparła, poparła i zapewniła środki na szereg kluczowych strategii i polityk, które w pewnym stopniu pomagają w rozwiązywaniu problemów wykluczenia społecznego dla określonych grup w społeczeństwie.

Poniższe linki odnoszą się do lokalnych, regionalnych i krajowych profilów oraz priorytetów włączenia społecznego w Kilkenny:

Strategia na rzecz integracji osób niepełnosprawnych Rady Hrabstwa Kilkenny na lata 2023–2026.pdf (rozmiar 857.1 KB)

Agencja Wsparcia Rodziny – Strategiczne Ramy Wspierania Rodziny

KFSIP - Kilkenny Forum na rzecz włączenia społecznego i partycypacji

Samotni rodzice i zatrudnienie: Jakie są prawdziwe problemy?

Raport grupy roboczej ds. zaangażowania obywateli w samorządy – grudzień 2013 r.

Narodowa Strategia Podróżników i Romów

Kilkenny Travel Community Movement – ​​plan strategiczny na 2020 rok

Plan strategiczny partnerstwa w zakresie rekreacji i sportu w Kilkenny

Plan działań na rzecz miejsc pracy 2014

Plan rozwoju hrabstwa Kilkenny 2014 - 2020

Better Outcomes Brighter Futures – Krajowe ramy polityki na rzecz dzieci i młodzieży – 2014-2020

Inwestowanie w rodziny: wspieranie rodziców w celu poprawy wyników dla dzieci – strategia wsparcia rodziców dla dzieci i rodziny

Hrabstwo Kilkenny Profil podróżnika 2013

Narodowa Strategia Antynarkotykowa (przejściowa) 2009 - 2016 - Departament ds. Społeczności, Obszarów Wiejskich i Gaeltacht

Projekt planu zarządzania majątkiem władz lokalnych Kilkenny na lata 2015 - 2020

Komitet ds. Edukacji Zawodowej Hrabstwa Kilkenny - Plan edukacyjny 2011 - 2015

Plan działań na rzecz bezdomności na południowym wschodzie 2013 - 2016

Deklaracja Strategii Teagasc 2012 - 2015

Regionalna strategia LGBT na południowym wschodzie

Plan Strategii Rozwoju Społeczności Ferrybank 2015 - 2020

Nasza społeczność Nasza rozmowa - Plan działania Kilkenny na rzecz zapobiegania samobójstwom 2014 - 2018

Strategia integracji Kilkenny 2013 - 2017

Krajowy Plan Wdrażania Osób Niepełnosprawnych 2013 - 2015

Krajowy Plan Działań na rzecz Integracji Społecznej 2007 - 2016

Strategia i plan działania przyjazna dla wieku Kilkenny

Plan rozwoju przedsiębiorstwa Kilkenny 2014

Kilkenny Public Participation Network Informacje i pakiet rejestracyjny

Plan dalszej edukacji i szkoleń 2014 - SOLAS

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

Wydział Społeczności i Kultury
Rada Hrabstwa Kilkenny,
Zielony dom Johna,
Johnsa Greena,
Kilkenny
R95CX92

Tel: 056 7794920
E-mail: społeczność@kilkennycoco.pl

 

 

 

 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do