Systemy Informacji Geograficznej

Mapowanie cyfrowe / systemy informacji geograficznej (GIS)

Nasz portal map zawierający wszystkie cyfrowe przeglądarki map interaktywnych: https://kilkennycoco.maps.arcgis.com/home/index.html

Zrzut ekranu portalu GIS

Przeglądarka planowania

Nasza dedykowana przeglądarka planowania, w której można przeszukiwać aplikacje do planowania i inne zbiory danych związane z planowaniem https://planning.kilkennycoco.ie/mapviewer

Przeglądarka planowania zrzutów ekranu

W przypadku wszystkich zapytań dotyczących GIS prosimy o kontakt pod numerem 056 7794253 lub e-mail gisqueries@kilkennycoco.ie

Wszystkie aplikacje do mapowania cyfrowego wykorzystują dane map Ordnance Survey of Ireland. Te dane są licencjonowane dla władz lokalnych Kilkenny na podstawie „© Ordnance Survey Ireland License No. 2020/27/CCMA/KilkennyCountyCouncil”. Dane są chronione prawem autorskim i nie mogą być kopiowane z internetowej platformy mapowej, w której są dostarczane

 

 

 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do