Rozwój gospodarczy

Rozwój gospodarczy stanowi podstawę postępu i zrównoważonego rozwoju w hrabstwach i można go najlepiej osiągnąć poprzez podejście oparte na współpracy między społecznościami biznesowymi, instytutami edukacyjnymi i agencjami krajowymi, przy czym Rada Hrabstwa Kilkenny ułatwia, umożliwia i promuje wzrost gospodarczy.

Niektórzy inicjowani to:

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do