Dotacje na miejsca na świeżym powietrzu i akcesoria dla turystyki i hotelarstwa

Aktualizacja 28.09.2021:
Rada Hrabstwa Kilkenny opracowuje aneks do wytycznych dotyczących miejsc na świeżym powietrzu i akcesoriów dla branży turystycznej i hotelarskiej. W uznaniu światowego popytu na siedzenia zewnętrzne i akcesoria w niektórych przypadkach dostawcy nie są w stanie zrealizować zamówień do stycznia 2022 r. W tych „wyjątkowych okolicznościach” wnioskodawcy mogą nadal składać wnioski w ramach programu i otrzymają dotacje po dostarczeniu towarów i będą mogli dostarczyć dowód dostawy i na miejscu. Wnioskodawcy muszą złożyć wniosek o program przed datą zamknięcia (8 października 2021 r.), załączając oferty cenowe na towary, terminy dostaw od dostawców i nadal będą musieli spełniać wszystkie wymogi regulacyjne i dotyczące planowania. Należy pamiętać, że termin zakończenia został przedłużony do 8 października 2021 r. Zgłoszenia są obecnie przyjmowane do programu, a firmy są zapraszane do składania wniosków o wsparcie pod poniższym linkiem;

https://submit.link/7R

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do