Program wolnych lokali dla małych firm

 
SchematZmierzaćCelDotacja
Rada Hrabstwa Kilkenny prowadzi program motywacyjny dla małych firm w zakresie wolnych lokaliCelem programu jest pomoc w regeneracji miast i wsi, wspieranie tworzenia miejsc pracy przez rentowne przedsiębiorstwa, łagodzenie problemów finansowych start-upów i mikroprzedsiębiorstwCelem programu jest zapewnienie zachęty w postaci dotacji dla małych firm do zajmowania wcześniej wolnych lokali komercyjnych (puste przez 6 miesięcy lub dłużej)Dotacja jest oparta na korelacji ze stawkami komercyjnymi firmy płaconymi na zasadzie redukcji przez 3 lata

Program dotyczy lokali, w których stawki wynoszą 5000 euro lub mniej

 Kwalifikujące się stawkiKategoria dotacjiMaksymalna dotacja dla biznesu
Koniec roku 1Do € 5,00075%€ 3,750
Koniec roku 2Do € 5,00050%€ 2,500
Koniec roku 3Do € 5,00025%€ 1,250
Suma  € 7,500

Warunki zastosowania.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:
Pełnomocnik ds. Rozwoju Gospodarczego,

Lokalne Biuro Przedsiębiorstwa,

Rada Hrabstwa Kilkenny

Tel. 056-7752662

e-mail info@leo.kilkennycoco.ie

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do