Jak złożyć wniosek AIE

Wnioski o dostęp do informacji o środowisku należy składać na adres:

Oficer AIE,
Sekcja Środowiska,
Hala powiatowa,
Jana ul.,
Miasto Kilkenny.

Składając wniosek o udzielenie informacji w ramach Regulaminu dostępu do informacji o środowisku jesteś zobowiązany do:

  • oświadczyć, że wniosek jest składany zgodnie z Regulaminem AIE i złożyć go pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres środowisko@kilkennycoco.ie
  • podaj swoje dane kontaktowe
  • określić w sposób jak najbardziej szczegółowy wymagane informacje dotyczące środowiska oraz określić żądaną formę i sposób dostępu;

Opłaty

Nie ma opłaty wstępnej za złożenie wniosku zgodnie z Regulaminem AIE. Przepisy zezwalają jednak władzom publicznym na nałożenie rozsądnej opłaty za koszty dostarczenia informacji o środowisku, a Rada Hrabstwa Kilkenny ustaliła następujące opłaty:-

  • Wyszukiwanie, odzyskiwanie i kopiowanie zapisów: 20 € za godzinę
  • Kserokopia: 0.04 € za arkusz
  • CD-ROM: 10.00 €
  • Radiogram: 6.00 €

Wymagania dotyczące obsługi wniosków

Ogólnie rzecz biorąc, organ publiczny ma obowiązek odpowiedzieć na wniosek AIE w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku. Jeżeli ze względu na złożoność lub ilość wymaganych informacji organ publiczny nie jest w stanie udzielić odpowiedzi w terminie jednego miesiąca, ma on obowiązek napisać do wnioskodawcy w ciągu miesiąca, wskazując, kiedy zostanie udzielona odpowiedź. Termin ten nie powinien być dłuższy niż dwa miesiące od otrzymania pierwotnego wniosku.


Co mogę zrobić, jeśli nie jestem zadowolony z decyzji w sprawie mojej prośby?

Jeśli uważasz, że Twoja pierwotna prośba o informacje dotyczące środowiska została odrzucona w całości lub w części lub w inny sposób nie została właściwie rozpatrzona zgodnie z przepisami Rozporządzenia AIE, możesz nie później niż miesiąc po otrzymaniu decyzji z okręgu Kilkenny Rady, zwrócić się do wyższego urzędnika Rady Hrabstwa Kilkenny o przeprowadzenie wewnętrznego przeglądu decyzji w części lub w całości.

Za proces przeglądu wewnętrznego nie zostanie naliczona żadna opłata.

Pisemny wynik rozpatrzenia informujący Cię o decyzji, przyczynie decyzji i informujący o przysługującym Ci prawie do odwołania do Rzecznika Informacji o Środowisku, w tym o terminach i opłatach związanych z takim odwołaniem zostanie Ci wydany w terminie jeden miesiąc od dnia otrzymania wniosku.

Jak złożyć odwołanie do Rzecznika Informacji o Środowisku?

Pisemne odwołanie należy złożyć do urzędnika ds. odwołań na następujący adres:

Biuro Rzecznika Informacji o Środowisku,
Dolna Leeson Street 18,
Dublin 2.
Telefon: + 353 (0) 1 639 5689

Dalsze dane kontaktowe i informacje dotyczące Biura Komisarza znajdują się na stronie www.ocei.gov.ie

Przepisy AIE przewidują, że za odwołanie do Komisarza ds. Informacji o Środowisku pobierana jest opłata w wysokości 50 euro. Przewidziano jednak również obniżoną opłatę za odwołanie w wysokości 15 EUR dla posiadaczy karty medycznej i osób pozostających na ich utrzymaniu, a także dla osób niebędących stroną pierwotnego wniosku o dostęp do informacji, które odwołują się od decyzji o udostępnieniu informacji, które ich zdaniem będą miały wpływ na ich.

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do