Licencja na zanieczyszczenie powietrza

Licencjonowanie zanieczyszczenia powietrza

Sekcja Ochrony Środowiska Rady Hrabstwa Kilkenny jest ustawowym organem wydającym licencje zgodnie z Ustawą o zanieczyszczeniu powietrza z 1987 r., Przepisami (licencjonowanie zakładów przemysłowych) z lat 1988 - 2001 dla miasta i hrabstwa Kilkenny. Pierwszy wykaz tych przepisów określa klasę zakładu przemysłowego, który podlega koncesji na zanieczyszczenie powietrza. Przepisy ogólnie określają procedury związane z licencjonowaniem, odwołaniami, przeglądami itp. Sekcja ds. Środowiska Rady Hrabstwa Kilkenny jest odpowiedzialna za ocenę wniosków i egzekwowanie warunków, które mogą być dołączone do wszelkich udzielonych licencji.


Pobierz aplikację licencyjną na zanieczyszczenie powietrza

Pobierz wskazówki dotyczące stosowania licencji na zanieczyszczenie powietrza

Właściwe ustawodawstwo:

Ustawa o zanieczyszczeniu powietrza, 1987 r.
Ustawa o zanieczyszczeniu powietrza z 1987 r., Przepisy (licencjonowanie zakładów przemysłowych), 1988 r
Ustawa o zanieczyszczeniu powietrza, 1987, (licencjonowanie zakładów przemysłowych) (zmiana opłat), 2001

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do