Domowe systemy oczyszczania ścieków

Ustawa o usługach wodnych (zmieniona) z 2012 r. nakłada na władze wodociągowe obowiązek prowadzenia rejestru domowych systemów oczyszczania ścieków na ich obszarach funkcjonalnych.

Zgodnie z ustawą właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków są zobowiązani do dopilnowania, aby ich instalacje zostały wpisane do rejestru.

Aby uzyskać więcej informacji i zarejestrować się online, przejdź do www.protectourwater.ie

Dalsze informacje dostępne również pod adresem: www.epa.ie/water/wastewater/info

Informacje o inspekcji

Co musisz wiedzieć o swoim szambie? (PDF)

Czego można oczekiwać od inspekcji szamba

Czy Twoja studnia jest zagrożona przez szambo?

Dotacje

Programy dotacji dostępne dla domowych systemów oczyszczania ścieków i prywatnych dostawców wody w ramach Działania 8 Wieloletniego Programu Gospodarki Wodnej na Obszarach Wiejskich 2019-2021 zostały zrewidowane i rozszerzone. Programami dotacji zarządzają władze lokalne. 

Agencja Ochrony Środowiska (EPA) opracowała Krajowy Plan Kontroli pomoc w identyfikacji domowych systemów oczyszczania ścieków, które nie spełniają oczekiwanych standardów. System oczyszczania musi zostać skontrolowany zgodnie z niniejszym planem kontroli i zawiadomieniem doradczym wydanym przez władze lokalne zgodnie z ustawą o usługach wodnych (poprawka) z 2012 r. https://protectourwater.ie/ przed 1st z lutego 2013.

Więcej informacji na stronie Zakładu:  https://www.housing.gov.ie/water/water-quality/domestic-waste-water-systemsseptic-tanks/domestic-waste-water-treatment-1

Rejestracja domowych systemów oczyszczania ścieków (Pdf)

Domowe systemy oczyszczania ścieków Ochrona danych

 

1. Krajowy Plan Kontroli EPA (NIP)

Okrągły L1/20: Zmieniony program dotacji Wypłacany przez władze mieszkaniowe (Sekcja ds. Środowiska Rady Hrabstwa Kilkenny) na rzecz prac naprawczych, naprawczych lub modernizacyjnych w celu wymiany przydomowego systemu oczyszczania ścieków w ramach Krajowego Planu Kontroli EPA.

Okólnik L1 20 Dotacje dla DWWTS (NIP) (MS Word)

SI 184 z 2020 Krajowy Plan Kontroli (PDF)

Regulamin (w tym formularz zgłoszeniowy pod NIP EPA) (Gaeilge)

Regulamin (w tym formularz zgłoszeniowy pod NIP EPA) (angielski)

 

2. Priorytetowy Obszar Działań (PAA)

Okólnik L2/20: Wprowadzenie nowego domowego systemu oczyszczania ścieków DWWTS - Schemat dotacji na prace remediacyjne, naprawcze lub modernizacyjne lub wymianę DWWTS w Priorytetowy obszar działania (zgodnie z Planem gospodarowania wodami w dorzeczu Irlandii na lata 2018-2021)

Okólnik L2 20 Dotacje dla DWWTS (PAA) (MS Word)

SI 185 z 2020 PAA (PDF)

Warunki przyznawania pomocy na kwalifikujące się prace na przydomowe oczyszczalnie ścieków w domach położonych w priorytetowych obszarach działania i formularz wniosku Warunki PAA (Gaeilge) (MS Word)

Regulamin PAA (angielski) (MS Word)

 

3. Obszar zlewni celu o wysokim statusie (HSOCA)

Okólnik L3/20 (V2): Wprowadzenie systemu dotacji do domowego systemu oczyszczania ścieków (DWWTS) na prace rekultywacyjne, naprawcze lub modernizacyjne lub wymianę DWWTS w Obszar zlewni celu o wysokim statusie (zgodnie z planami gospodarowania wodami w dorzeczu dla Irlandii na lata 2018-2021.

Okólnik L3 20 dotacji na DWWTS (HSOCA) (PDF)

SI 186 z 2020 HSOCA (PDF)

Regulamin i formularz wniosku o dotację na kwalifikujące się prace do przydomowych oczyszczalni ścieków w domach położonych na zlewniach o wysokim statusie celowym

Regulamin HSOCA Wersja Gaeilge (MS Word)

Regulamin HSOCA Wersja angielska (MS Word)

Mapa obszaru zlewni celu wysokiego statusu, która jest dostępna w języku irlandzkim pod następującym linkiem: Mapa obszaru HSOC

Mapa obszaru zlewni celu o wysokim statusie, która jest dostępna w języku angielskim pod następującym linkiem: Mapa obszaru HSOC

Polityka prywatności działu DWWTS

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do