Ramowa dyrektywa wodna i plan gospodarowania wodami w dorzeczu

Ramowa dyrektywa wodna UE wyznacza ambitne cele i wymaga, aby wszystkie wody miały „dobry stan ekologiczny” najpóźniej do 2027 r. Ma to zostać osiągnięte poprzez opracowywanie i wdrażanie planów gospodarowania wodami w dorzeczu (RBMP) w cyklach sześcioletnich. 

Rady hrabstw Kilkenny i Tipperary są głównymi organami Programu Lokalnych Władz Wodnych (LAWPRO), wspólnej usługi koordynującej ustawowe obowiązki władz lokalnych w zakresie opracowywania i wdrażania planów gospodarowania wodami w dorzeczu. Więcej na temat LAWPRO odwiedź: www.lawaters.ie.

Więcej informacji na temat jakości wody, wizyta w RDW i planach gospodarowania wodami w dorzeczu: www.zlewnie.pl.

LA-WATERS-PROGRAM-LOGO

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do