Cmentarzysko

W hrabstwie Kilkenny znajduje się wiele cmentarzysk: -

  • Stare cmentarzyska, które są obecnie zamknięte z powodu pochówków
  • cmentarze należące do parafii i zarządzane przez parafię
  • Rada hrabstwa Kilkenny była własnością i zarządzała cmentarzyskami

Zakup działki grobowej nabytej przez Radę Hrabstwa Kilkenny

Osoba może nabyć cmentarzysko, a Burial Ground Caretaker pomoże w zidentyfikowaniu dostępnych cmentarzy, odwołując się do mapy cmentarzyska lub odwiedzając Burial Ground. Opłata za pojedynczą kwaterę grobową, na jednym z cmentarzy wymienionych na załączony harmonogram wynosi 165.00 €; opłata za podwójną działkę grobową wynosi 330.00 €. W celu uzyskania danych kontaktowych opiekunów cmentarzyska prosimy o kontakt pod numerem 056 7794470.

Cmentarz św. Kierana, Hebron Road, Kilkenny City jest administrowany przez City Hall, High Street, Kilkenny. Więcej informacji na temat zasady i przepisy i powiązane opłaty na Cmentarz Św. Kierana zakup działki grobowej można uzyskać w Urzędzie Miejskim pod nr tel. 056 7794532.

Akta pochówku

Ewidencja wszystkich przydzielonych działek pochówku i wszystkich pochówków należących do Rady Hrabstwa Kilkenny jest prowadzona przez Opiekuna lub Rejestratora. Więcej informacji można uzyskać w Dziale Ochrony Środowiska pod numerem 056 7794470, e-mailem environment@kilkennycoco.ie.

Nagrobki

Rada Hrabstwa Kilkenny ma wytyczne i kryteria dotyczące wznoszenia nagrobków na cmentarzyskach. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na cmentarzu, Formularz wniosku o wzniesienie nagrobka musi zostać wypełniony i złożony w Sekcji Ochrony Środowiska, Radzie Hrabstwa Kilkenny, a także musi zostać udzielona zgoda, która określi określone warunki. Formularz można pobrać lub uzyskać bezpośrednio w Sekcji Ochrony Środowiska. Ta aplikacja jest bezpłatna.

Licencja na ekshumację

Rada Hrabstwa Kilkenny zarządza wnioskami o wydanie licencji na ekshumację. jakiś Formularz wniosku o licencję na ekshumację można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska (tel. 056 7794470). Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy odesłać do Sekcji Ochrony Środowiska wraz z opłatą w wysokości 63.49 €. Licencje na ekshumację są przewidziane w ustawie o usługach sanitarnych z 1948 r., zmienionej ustawą o samorządzie lokalnym z 1994 r.

Grupy społecznościowe

Dotacje mogą być dostępne dla grup społecznych z Rady Hrabstwa Kilkenny na utrzymanie i utrzymanie cmentarzyska, w tym dotacje na Amenity Grant Scheme. Wytyczne w zakresie utrzymania cmentarzysk zawarte są w Opiece i Konserwacji Cmentarzy Zabytkowych Broszura.

Program Grantu Cmentarnego

Rada Hrabstwa Kilkenny corocznie przygotowuje program dotacji, aby pomóc grupom/organizacjom społeczności w zarządzaniu i utrzymaniu lokalnych cmentarzy.

O wniosek może ubiegać się każda uznana grupa/organizacja społeczności.
Projekty kwalifikujące się do dofinansowania obejmują:

  • utrzymanie cmentarza, w tym odpowiednie prace pomagające zapylaczom
  • schematy nagrywania cmentarnego
  • badania dziedzictwa cmentarzy
  • koszty związane z zapewnieniem Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Więcej informacji na temat programu można uzyskać na stronie
Sekcja Środowiska,
Rada Hrabstwa Kilkenny,
Hala powiatowa,
John Street w Kilkenny.


Tel: (056) 779-4470
or środowisko@kilkennycoco.ie

Formularz wniosku o dotację cmentarną 2023.pdf (rozmiar 167.7 KB)

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do