Program dotacji cmentarnych 2024

Program dotacji na cmentarz rady hrabstwa Kilkenny 2024

Rada hrabstwa Kilkenny przygotowała program dotacji, aby pomóc grupom/organizacjom społecznym w zarządzaniu lokalnymi cmentarzami i ich utrzymaniu, a obecnie przyjmuje wnioski o program dotacji na cmentarze 2024.

Tło

Rada Hrabstwa Kilkenny uznaje i wspiera ogromny wysiłek, jaki grupy wolontariuszy w hrabstwie podejmują w celu utrzymania i zarządzania lokalnymi cmentarzami. Cmentarze te są bardzo ważnymi elementami naszej społeczności lokalnej i są cenne pod względem dziedzictwa architektonicznego, przyrodniczego i kulturowego.

Program dotacji na cmentarze 2024 ma na celu wspieranie grup/organizacji społecznych w utrzymaniu cmentarzy i zachęcanie do stosowania najlepszych praktyk w zarządzaniu cmentarzami.

Kto może się ubiegać?

Każda uznana grupa/organizacja społeczna może złożyć wniosek.

 

Kwalifikujące się projekty

Projekty kwalifikujące się do dofinansowania na cmentarzach obejmują:

  • utrzymanie cmentarza
  • schematy nagrywania cmentarnego
  • badania dziedzictwa cmentarzy
  • Koszty związane z zapewnieniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

w jaki sposób mogę się zgłosić?

Formularze wniosków, w tym noty wyjaśniające dotyczące programu, można pobrać pod poniższym linkiem

Pobieranie - Formularz wniosku o dotację Graveyard-Grant-Scheme-2024.docx (rozmiar 51.4 KB)

lub kontaktując się

Sekcja ds. Środowiska, Rada Hrabstwa Kilkenny, Urząd Hrabstwa,

John Street w Kilkenny.

Tel: (056) 779-4470

or środowisko@kilkennycoco.ie

Termin składania wypełnionych wniosków upływa Piątek, 1 marca 2024 r.

Zgłoszenia otrzymane po tej dacie nie mogą być przyjęte.

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do