Jak złożyć skargę środowiskową

W tej sekcji opisano procedurę związaną z zapewnieniem zgodności środowiskowej.

Aby zgłosić przypadki zanieczyszczenia, nielegalne składowanie i ogólne kwestie zanieczyszczenia środowiska, zadzwoń pod numer 056-7794470, infolinię dotyczącą śmieci pod numerem 1800-200-156 lub wyślij e-mail środowisko@kilkennycoco.ie 

Poważne wypadki poza godzinami pracy można zgłaszać pod numer 0818 399399. Numer ten powinien być używany tylko do kontaktu z nami w nagłych sytuacjach, gdy np. zauważysz zanieczyszczenie wody pitnej lub śmiertelną rybę.

Skargi środowiskowe można składać w odniesieniu do następujących;

ŚmieciOznakowanie
Nielegalny dumpingNielegalni zbieracze odpadów
Przypadki zanieczyszczenia wodyWęgiel kamienny
Powietrze, zapach, hałaskonie
Porzucone samochodypsy
Opłata za WEEE lub plastikową torebkęHandel na co dzień

 

Należy pamiętać, że skargi dotyczące hałasu powodowanego przez samoloty są wyraźnie zwolnione z przepisów dotyczących hałasu i powinny być kierowane do odpowiednich władz lotniska, Irlandzkiego Urzędu Lotnictwa lub do Ministerstwa Transportu.

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do