Edukacja i świadomość ekologiczna

Rada Hrabstwa Kilkenny ma dedykowanego urzędnika ds. świadomości środowiskowej, który corocznie opracowuje strategię promowania pięciu głównych tematów.

  1. Gospodarka odpadami
  2. Zapobieganie i kontrola zaśmiecania
  3. Cele rozwoju zrównoważonego
  4. Zmiana klimatu  
  5. Różnorodność biologiczna

Strategia jest uzupełniana poprzez podejmowanie kampanii i prowadzenie różnych programów i projektów z różnymi interesariuszami. Interesariusze obejmują; szkoły, grupy młodzieżowe, grupy społeczne i firmy.

DMontaż-świadomości

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do