Łąka z kwiatami

Gatunki inwazyjne

Proszę odnieść się do Strona internetowa poświęcona różnorodności biologicznej w Irlandii aby uzyskać informacje dotyczące gatunków inwazyjnych.

Zobacz także Witryna dotycząca gatunków inwazyjnych

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do