Bezpieczeństwo wody

Rola Specjalisty ds. Rozwoju Bezpieczeństwa Wodnego i Rady Hrabstwa Kilkenny w zakresie bezpieczeństwa wodnego.

Połączenia Specjalista ds. rozwoju bezpieczeństwa wodnego Rady Hrabstwa Kilkenny działa na rzecz świadomości i promocji bezpieczeństwa wody w całym hrabstwie. Do obowiązków Pełnomocnika ds. Rozwoju Bezpieczeństwa Wodnego należą:

  • Współpraca z Komitetem ds. Bezpieczeństwa Wodnego w Kilkenny (kilkenny@watersafety.ie) oraz ds. Bezpieczeństwa Wodnego w Irlandii w imieniu władz lokalnych oraz uczestniczenie w spotkaniach w tym celu;
  • Organizowanie przygotowania budżetu na rzecz bezpieczeństwa wodnego i zabezpieczenie wkładu władz lokalnych w Water Safety w Irlandii
  • Zakup sprzętu bezpieczeństwa wodnego dla ratowników, instruktorów i egzaminatorów;
  • Zatrudnienie ratowników na kąpieliskach w sezonie letnim;
  • Organizowanie montażu boi pierścieniowych i urządzeń zabezpieczających na kąpieliskach oraz w strategicznych punktach wzdłuż rzek i jezior, a także przeprowadzanie wyrywkowych kontroli w celu wymiany, jeśli zajdzie taka potrzeba;
  • Zajmowanie się mediami w różnych aspektach bezpieczeństwa na wodzie tj. promocja bezpieczeństwa na wodzie, nauka pływania i świadomość zagrożeń.

Z Specjalistą ds. Rozwoju Bezpieczeństwa Wodnego można się skontaktować pod numerem 056 7794470 lub e-mailem pod adresem środowisko@kilkennycoco.ie

Statystyki na rok 2021 dla kąpieliska nadzorowanego przez ratowników w hrabstwie Kilkenny

Zapobieganie wypadkom139
Uratowani ludzie2
Udzielone porady875
Procedury pierwszej pomocy122

Bezpieczeństwo wody jest ważne przez cały rok, Zachowaj bezpieczeństwo w wodzie

Twój koszyk www.safetyzone.pl, www.facebook.com/IWSie/videos,www.ringbooys.ie; www.iwsmembership.ie;

Bezpieczeństwo wodne Irlandii (www.iws.pl) ma siedzibę w The Long Walk, Galway; Telefon 091 564 400; Numer lokalny 1890 420 202; e-mail: info@iws.ie.

Skradziona boja pierścieniowa

 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do