Stypendia dla szkolnictwa wyższego

Stypendia dla szkolnictwa wyższego

Student Universal Support Ireland (SUSI) to jedyny organ przyznający stypendia, który zajmuje się wszystkimi nowymi wnioskami o stypendia studenckie.

Wszystkie nowe wnioski o dotację należy składać online.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.susi.pl
Tel: 0761 08 7874
E-mail: support@susi.cdvec.ie

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do