Lista nieruchomości kwalifikujących się do zwolnienia z lokalnego podatku od nieruchomości

 

Nazwa rozwojuAdres (wiersz 1)Adres (wiersz 2)Rada Hrabstwa/MiastaJednostki mieszkalne w obrębie
zdefiniowana granica
przez następujące
Irlandzki poprzeczny
Mercator (ITM)
Współrzędne
Brama OpactwaRathculliheenaFenybankKilkenny 

Kurhan

Łąki

Góra BarrowGoresbridgeKilkenny 
Dolina BellinePiltownPiltownKilkenny

645229,622490 /

645251,622483 /

645245,622466 /

645225,622472 /

645229,622490

Łowcy drewnaNewmarketNewmarketKilkenny

649965,635677 /

649885,635660 /

649878,635679 /

649844,635662 /

649831,635719 /

649977,635701 /

649965,635677

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwolnienia z lokalnego podatku od nieruchomości dla niedokończonych osiedli mieszkaniowych

Co to jest lokalny podatek od nieruchomości?

Jak ogłoszono w Budżecie 2013, roczny podatek od nieruchomości lokalnych (LPT) wejdzie w życie od 1 lipca 2013 r.

Lokalny podatek od nieruchomości (LPT) to podatek należny od wartości rynkowej nieruchomości mieszkalnej. Wejdzie w życie 1 lipca 2013 roku.

Będzie zarządzany przez Urząd Skarbowy, a opłata półroczna będzie obowiązywać w 2013 roku.

Szczegółowy przewodnik na temat lokalnego podatku od nieruchomości jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Skarbowego - http://www.revenue.ie/en/tax/lpt/index.html

Czy istnieje zwolnienie dla niedokończonych osiedli mieszkaniowych?

Tak. Sekcja 10 Ustawy o finansach (podatku od nieruchomości) z 2012 r. stanowi, że Minister Środowiska, Wspólnoty i Samorządów Lokalnych może określić listę niedokończonych osiedli mieszkaniowych, do których będzie miało zastosowanie zwolnienie z lokalnego podatku od nieruchomości.

Kogo dotyczy zwolnienie?

Zwolnienie dotyczy inwestycji wymienionych w wykazie przepisów dotyczących finansów (podatku od nieruchomości lokalnych) z 2013 r. (SI XX z 2013 r.).

Z Regulaminem można zapoznać się pod adresem SI nr 91/2013 - Przepisy finansowe (podatek od nieruchomości)

Zmiany, do których ma zastosowanie zwolnienie, można również zobaczyć na www.myplan.pl

Jak powstała lista?

Lista została opracowana przede wszystkim na podstawie Krajowego Badania Osiedla Mieszkaniowego 2012 z kategoryzacji „poważnie problematyczny stan”.

Czym lista różni się od listy majątków kwalifikujących się do zwolnienia z opłaty za gospodarstwo domowe?

Podstawa zwolnienia jest podobna – lista ta została sporządzona na podstawie wyników badania z 2012 r., podobnie jak lista osiedli objętych zwolnieniem z opłaty za gospodarstwo domowe została sporządzona na podstawie wyników Ogólnopolskiego Badania Osiedla Mieszkaniowego z 2011 r. Jednak samo badanie i metodologia jego przeprowadzenia zostały znacznie dopracowane w 2012 roku.

Ankieta została po raz pierwszy opracowana w lecie 2012 r. na podstawie uzgodnionego, spójnego na szczeblu krajowym zestawu kryteriów i metodologii sondażu wraz ze sprawozdaniami władz lokalnych zgodnie z tą metodologią.

Departament Środowiska, Społeczności i Samorządu Terytorialnego we współpracy z Agencją Mieszkaniową koordynował przeprowadzenie badania i publikację jego wyników.

W lutym Departament wystosował pismo do wszystkich władz, informując je, że badanie z 2012 r. będzie stanowić podstawę wykazu, do którego będzie miało zastosowanie zwolnienie.

Władze zostały poproszone o potwierdzenie or zaktualizuj tę listę.

Wykorzystując deklaracje wszystkich władz lokalnych, sporządzono i przedłożono wykaz osiedli mieszkaniowych w celu ustalenia przepisów o zwolnieniu.

Kwalifikowałem się do zwolnienia z opłaty za gospodarstwo domowe. Dlaczego nie przysługuje mi zwolnienie z podatku od nieruchomości?

National Housing Development Survey 2012 ujawnił, że 1,203 2011 projekty, które wcześniej były uwzględnione w ankiecie z XNUMX roku, mogą zostać usunięte, ponieważ były albo zasadniczo ukończone, albo inwestycje, które nigdy się nie rozpoczęły, a wiele zasadniczo ukończonych inwestycji może przejść do przejęcia przez władze lokalne .

Od 2010 r. liczba takich osiedli spadła o 37% do 1,770.

Podczas gdy lista zwolnień z rocznej opłaty za gospodarstwo domowe zawierała około 1,322 osiedli i około 43,000 421 gospodarstw domowych, zwolnienie z płacenia podatku od nieruchomości będzie miało zastosowanie do 5,100 osiedli lub około XNUMX gospodarstw domowych

Redukcja listy nieruchomości kwalifikujących się do zwolnienia z lokalnego podatku od nieruchomości w porównaniu z opłatą za gospodarstwo domowe odzwierciedla postępy poczynione w rozwiązywaniu niedokończonych projektów mieszkaniowych, a także bardziej obiektywne i wyrafinowane podejście do identyfikacji odpowiednich projektów mieszkaniowych zastosowane w 2012 National Housing Badanie rozwoju, a także, w niektórych przypadkach, dalsze postępy poczynione od zakończenia badania z 2012 r.

Czy mogę odwołać się od wniosku o zwolnienie?

Nie ma mechanizmu odwoławczego.

Z kim mogę porozmawiać o kategoryzacji rozwoju, w którym mieszkam?

Jeśli chcesz przedyskutować sporządzenie listy osiedli w Twojej okolicy, powinieneś skontaktować się z Koordynatorem Niedokończonych Osiedli mieszkaniowych w swoim lokalnym urzędzie. Dane kontaktowe wszystkich władz lokalnych można uzyskać pod adresem www.mieszkania.ie

Gdzie mogę dowiedzieć się więcej na temat lokalnego podatku od nieruchomości?

Kompleksowy przewodnik, dokument z najczęściej zadawanymi pytaniami i interaktywną wycenę online można uzyskać za pośrednictwem www.przychody.ie

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do