Formularz deklaracji NPPR

Jeśli sprzedajesz nieruchomość i potrzebujesz Świadectwa zwolnienia, deklaracji, która musi zostać wypełniona i zwrócona wraz z dokumentami dowodowymi, jak określono na stronie 2

Formularz deklaracji NPPR-2022.pdf (rozmiar 51.7 KB)

WYGAŚNIĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NPPR I OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI

Opłata NPPR i opłata za zwłokę w płatnościach za rok 2009 oraz związana z nimi opłata na nieruchomości wygasają po 31 lipca 2021 r.

Każde obciążenie, które stało się obciążeniem nieruchomości, jest naliczane przez swój własny 12-letni okres, mierzalny od dnia powstania zobowiązania. Odpowiedzialność i obciążenie majątkowe z tytułu opłaty NPPR z 2009 r. wygasają zatem po 31 lipca 2021 r.

Od 1 sierpnia 2021 r. wysokość opłat i kar NPPR, które sprzedawca jest zobowiązany uiścić w celu sprzedaży nieruchomości, która była NPPR, zmniejsza się corocznie aż do całkowitego wygaśnięcia odpowiedzialności za nieruchomość w dniu 1 kwietnia 2025 r.

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do