Zamówienia w Radzie Hrabstwa Kilkenny

W Planie Zamówień Korporacyjnych przyjętym w 2009 r. określono, że zamówienia są traktowane jako funkcja pomocnicza podejmowana przez osoby w Radzie w celu spełnienia podstawowych wymogów dyrektyw UE w sprawie zamówień publicznych i wytycznych krajowych. Utworzenie Działu Zamówień Rady w 2010 r. zmodernizowało funkcję zamówień w Radzie i postawiło ją w centrum uwagi, aby zapewnić zgodność, wsparcie świadczenia usług, minimalizację ryzyka i zapewnianie na bieżąco dobrego stosunku jakości do ceny. Ponadto działalność zakupowa Rady ułatwia osiąganie celów gospodarczych, społecznych i środowiskowych tam, gdzie jest to możliwe, poprzez identyfikowanie możliwości dla zamówień społecznych lub ekologicznych oraz poprzez lokalną poprawę działalności biznesowej MŚP za pośrednictwem Lokalnego Biura Przedsiębiorczości.

Wygrywanie kontraktów sektora publicznego - LGMA.pdf

Procedury zakupowe 2017.pdf (rozmiar 2.8 MB)

Plan Zakupów Korporacyjnych 2016-2019.pdf (rozmiar 1.7 MB)

Zmienione progi zamówień Rady Hrabstwa Kilkenny 2014..doc (rozmiar 49.2 KB)

Nowe progi 2016 do 2018.pdf (rozmiar 191 KB)

Notatka informacyjna dla komisji przetargowych.pdf (rozmiar 119.9 KB)

Zamówienia zakupu powyżej 20,000 XNUMX €

Na stronie internetowej eTenders publikowane są przetargi na usługi o wartości powyżej 25,000 50,000 EUR i prace powyżej XNUMX XNUMX EUR. Zobacz aktualne przetargi publiczne

Ochrona danych

Oświadczenie o ochronie danych dla zamówień.pdf (rozmiar 156 KB)

 

 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do