Ceny komercyjne

Stawki komercyjne to podatek od nieruchomości nakładany przez władze lokalne na najemców nieruchomości komercyjnych lub przemysłowych.

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do