Często zadawane pytania dotyczące stawek komercyjnych (FAQ)

Co to są stawki komercyjne i do czego służy dochód ze stawek?

Stawki komercyjne to podatek od nieruchomości nakładany przez władze lokalne na najemców nieruchomości komercyjnych lub przemysłowych. Dochód ze stawek komercyjnych pokrywa szeroki zakres usług, w tym oświetlenie uliczne, utrzymanie dróg i chodników, biblioteki, parki i place zabaw, obiekty sportowe i rekreacyjne, rozwój gospodarczy, rozwój społeczności i ochronę środowiska

Kiedy ustalono stawkę na 2023 r.?

W dniu 25 listopada 2022 r. radni hrabstwa Kilkenny ustalili roczną stopę wyceny (ARV) na 0.206 dla hrabstwa Kilkenny na rok 2023.

Kto jest zobowiązany płacić stawki?

Najemca lokalu odpowiada w dacie sporządzenia stawki. Jeśli nieruchomość jest niezamieszkana w dniu naliczania stawki, odpowiedzialność ponosi właściciel. Przypomina się właścicielom, że wszelkie należne i zaległe przez nich opłaty pozostaną obciążeniem nieruchomości.

Co to jest roczna wycena stawki (ARV)?

Roczna stawka wyceny jest mnożnikiem używanym do obliczania stawek komercyjnych i jest ustalana przez władze lokalne na corocznym posiedzeniu budżetowym. ARV Kilkenny'ego na 2023 r. wynosi 0.206. 

Jak obliczane są moje stawki handlowe?

Stawki oblicza się mnożąc wycenę Twojej nieruchomości (NAV) przez roczną stawkę wyceny (ARV). 

Przykład obliczenia stawek:

Wycena nieruchomości (roczna wartość netto - NAV) X Roczna stopa wyceny (ARV) Stawki do zapłacenia

                               1,000€ x 0.206 = 206.00€

Komisarz ds. Wycen jest odpowiedzialny za wyceny, a władze lokalne za ARV. Więcej informacji na temat wycen i procesu wyceny można znaleźć na stronie www.valoff.ie (http://www.valoff.ie/).

Kiedy należy zapłacić stawki?

Twoja ocena stawek jest płatna w dwóch ratach (udziałach). Pierwsza rata po ustaleniu stawki i po otrzymaniu rachunku, a druga rata do 1 lipca. Zapoznaj się z metodami płatności, aby dowiedzieć się, jak zapłacić żądaną stawkę i dane kontaktowe, jeśli chcesz omówić opcje płatności.  

Metody Płatności

  • Bezpośrednio do Biura Pokwitowań - County Hall, John Street, Kilkenny - od poniedziałku do piątku (9.00-1.00 przy kasie publicznej) oraz (9.00-3.00 telefonicznie pod numerem 056-7794229).
  • Bezpośrednio do poborcy skarbowego - tel. 056-7794209.
  • Pocztą – czeki, przekazy pieniężne i przekazy pocztowe należy przekreślić i przekazać do Rady Hrabstwa Kilkenny i przesłać do biura Pokwitowań, Rady Hrabstwa Kilkenny, County Hall, John Street, Kilkenny.
  • Przelewem/Zleceniem stałym/Poleceniem zapłaty na adres:

Rada Hrabstwa Kilkenny, Bank of Ireland, Parliament Street Kilkenny

Szczegóły konta: Kod rozliczeniowy: 90-60-64

                                            Nr konta: 10946764

                                            Kod Swift (BIC): BOFI IE 2D

                                            IBAN: IE12BOFI 906064 10946764

                                            E-mail dla przelewów bankreconciliation@kilkennycoco.ie

W całej korespondencji należy podawać numer rachunku kursowego.

Zapytania kierowane na adres Rates@kilkennycoco.ie lub do działu stawek pod numer 056-7794209.

Obowiązek właściciela/użytkownika w związku z przeniesieniem własności/użytkowania?

Art. 32 ustawy o reformie samorządu terytorialnego z 2014 r. określa:

Nałożony na właścicieli nieruchomości lub ich agentów obowiązek powiadamiania Rady Hrabstwa Kilkenny o przeniesieniu odsetek od nieruchomości podlegającej opodatkowaniu i zmianie oprocentowania.

Osoba przekazująca nieruchomość, właściciel lub lokator, musi uregulować wszystkie stawki, za które jest odpowiedzialna w dniu przekazania.

Brak powiadomienia Rady Hrabstwa Kilkenny o zmianie zainteresowania w ciągu 14 dni od daty przelewu, może skutkować karą za nieprzestrzeganie, a właściciel danej nieruchomości ponosi odpowiedzialność do kwoty odpowiadającej poziomowi zaległych zobowiązań do maksymalnie 2 lat.

Zapytania dotyczące przeniesienia własności można przesyłać e-mailem na adres Rates@kilkennycoco.ie lub dzwoniąc do Biura Cen pod numer 056-7794209.

Sekcja 32 Formularz wniosku

A co z wolnymi nieruchomościami?

Artykuł 32 nakłada na właściciela nieruchomości obowiązek zgłoszenia wakatu Radzie Hrabstwa Kilkenny, gdy nieruchomość stanie się wolna. Rada Hrabstwa Kilkenny skontaktuje się z właścicielami wolnych nieruchomości pod koniec roku w celu wypełnienia Formularza Deklaracji Wolności wraz z potwierdzającymi dowodami, które należy przedłożyć poborcom stawek w celu oceny. Wizyta na miejscu przez poborcę stawek Rady Hrabstwa Kilkenny może być konieczna do zatwierdzenia podania o pracę.   

Wolne nieruchomości kwalifikują się do skreślenia 90% pobieranych stawek. Aby skorzystać z tego skreślenia, właściciele muszą posiadać ważny wniosek o wakat, jak powyżej, i wpłacić resztę w wysokości 10% pobranych stawek przed końcem roku.

Jeśli pusta nieruchomość stanie się zajmowane w ciągu roku Formularz Deklaracji o wolnych stanowiskach należy przedłożyć z informacją o dacie zatrudnienia wraz z dowodami potwierdzającymi okres wakatu. Prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kilkennycoco.ie lub telefonicznie pod numerem 056-7794209 w celu uzyskania formularza deklaracji wakatu i/lub dalszych informacji.

Informacje dotyczące przeszacowania

Za przeszacowania odpowiedzialny jest Komisarz ds. Wycen, prosimy odwiedzić https://www.valoff.ie/

 

 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do