Program Stypendiów Motywacyjnych 2022

Program „Rates Incentive Grants Scheme” z 2022 r. jest dostępny dla wszystkich płatników stawek na określonych warunkach. Zgodnie z zatwierdzeniem na spotkaniu budżetowym Rady Hrabstwa Kilkenny w 2022 r. Płatnicy stawek mogą skorzystać z dotacji w wysokości 3% wartości ich popytu na stopy procentowe z 2022 r. (z wyłączeniem zaległości) do maksymalnej wartości 250 EUR.

 Zasady i warunki

Warunki programu „Rates Incentive Grants Scheme” 2022 są następujące. Istnieją dwie opcje płatności:

 1 opcja – Zapłać w 2 Moieties

Zapłać swoją pierwszą część pieniężną i zaległości, plus wszelkie zaległe płatności z tytułu wejścia na nieruchomość (PEL) przed końcem maja 2022 r. Zapłać drugą część najpóźniej do końca października 2022 r. i odejmij 3% do maksimum od Zapotrzebowania z 2022 r. .

2 opcja – Miesięczny Plan Płatności

Zapłać swoje stawki i zaległości plus wszelkie zaległe PEL, w całości w równych kolejnych ratach miesięcznych w ramach zlecenia stałego/polecenia zapłaty lub w ramach innego kolejnego miesięcznego porozumienia przed końcem października 2022 r. i odejmij 3% do maksymalnej kwoty żądanej stawki 2022 r.  Twój miesięczny plan płatności musi rozpocząć się przed 31 maja 2022 r.

 UWAGA: Warunki mogą się różnić w zależności od kwalifikowalności do zwolnienia z opłat do 2022 r. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem cenowym pod numerem 056-7794209 lub e-mailem na adres rates@kilkennycoco.ie. Proszę podać swój numer klienta i/lub numer LAID zgodnie z opisem w żądaniu taryfowym.

 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do