Fógra Faoi Chur I Dtasice Na Leabhar Rátaí Agus Go Bhfuil Sé De Rún Rátaí A Ghearradh

FÓGRA FAOI CHUR I DTASICE NA LEABHAR RÁTAÍ AGUS GO BHFUIL SÉ DE RÚN RÁTAÍ A GHEARRADH – Contae Chill Chainnigh.

   

FÓGRÓFAR LE SEO idź bhfuil Comhairle Chontae Chill Chainnigh ar tí an Ráta Contae a ghearradh ar réadmhaoin inrátáilte lena mbaineann i gContae Chill Chainnigh.

Is é an rata bliantúil ar luacháil maidir le gnáthchaiteachais de chuid Chomhairle Chontae Chill Chainnigh i dtaobh seirbhísí don bhliain airgeadais ón 1 Eanáir, 2023 go 31 Mí na Nollag, 2023 ná a náid ponc a dó a náid a sé (0.206 €).

Tá na Leabhair Rátaí curtha i dtaisce in Oifigí Chomhairle Chontae Chill Chainnigh, Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh, áit a bhféadfadh aon Íocóir Rátaí iniúchadh a dhéanamh orthu agus beidh siad ansin réidh le haghaidh iniúchta id 10 na gceithre lá dhéag i ndiaidh dane seo, ach amháin ar an Satharn, ar an Domhnach agus ar Laethanta Saoire Bainc.

 

Dar data 6 stycznia 2023.

Martina Prendiville'a

Ceannasai Airgeadais

Halla an Chontae, Sráid Eoin,

Cill Chainnigh. 

 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do