Zawiadomienie o złożeniu książeczek taryfowych do wglądu i zamiaru dokonania wyceny

OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU KSIĄŻEK CENNIKOWYCH DO KONTROLI I ZAMIARU WPROWADZENIA CENNIKA – Hrabstwo Kilkenny.

NINIEJSZYM DANE JEST POWIADOMIENIE że Rada Hrabstwa Kilkenny ma zamiar ustalić stawkę hrabstwa za nieruchomość podlegającą opodatkowaniu w hrabstwie Kilkenny.

Roczna stawka wyceny zwykłych wydatków Rady Hrabstwa Kilkenny za usługi w roku budżetowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wynosi zero przecinek dwa zero sześć (0.206 EUR).

Księgi stawek są zdeponowane do wglądu każdego płatnika w Biurach Rady Hrabstwa Kilkenny, County Hall, John Street, Kilkenny i będą tam otwarte do wglądu w godzinach od 10:4 do XNUMX:XNUMX w ciągu czternastu dni następujących po dacie niniejszego dokumentu , z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Z dnia 6 stycznia 2023 r.

Martina Prendiville'a

Szef finansów

Urząd Hrabstwa, ul. Johna,

Kilkenny’ego. 

 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do