Powiadomienie o opłatach przeciwpożarowych

Za usługi świadczone przez Straż Pożarną Rady Hrabstwa Kilkenny obowiązują opłaty straży pożarnej zgodnie z sekcją 35 ust. 3 ustawy o strażach pożarnych z 1981 i 2003 r. oraz przepisami ustawy o samorządzie lokalnym (przepisy finansowe) (nr 2) z 1983 r. Rządowa ustawa o przepisach finansowych z 2000 r. Opłaty te zostały przyjęte przez Radę Hrabstwa Kilkenny w 2011 r.

Straż Pożarna pobiera opłaty za świadczone przez siebie usługi. Opłaty przeciwpożarowe są ważnym elementem finansowania Straży Pożarnej, ponieważ pomagają w finansowaniu kosztów świadczenia usługi.
Opłaty przeciwpożarowe są nakładane na rzeczywistego właściciela nieruchomości, w której doszło do zdarzenia.
Opłaty przeciwpożarowe nie będą pobierane w przypadku ofiar śmiertelnych w pożarze.

- Fałszywe połączenia (opłata pobierana od dzwoniącego w przypadku zidentyfikowania dzwoniącego): opłata będzie zgodna z rodzajem incydentu i związanym z nim czasem

- Zrzeczenie się nie uprawnia automatycznie do 100% zrzeczenia się. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie.

Ważne jest, aby sprawdzić, czy masz odpowiednie ubezpieczenie, aby pokryć koszty wezwania straży pożarnej.

 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do