Kodeksy i normy bezpieczeństwa pożarowego

Wprowadzenie

 

Ta sekcja zawiera listę przepisów i norm dotyczących różnych typów budynków.

Przyda się przede wszystkim projektantom i właścicielom budynków. Ta lista została opracowana jako pomoc dla projektantów.

Włączenie jakiegokolwiek kodu lub normy do wykazu nie powinno być traktowane jako aprobata tego kodu dla jakiegokolwiek konkretnego projektu.

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do