Certyfikaty Bezpieczeństwa Pożarowego - Często zadawane pytania

Certyfikaty bezpieczeństwa pożarowego – najczęściej zadawane pytania

Co to jest certyfikat bezpieczeństwa pożarowego?

Certyfikat bezpieczeństwa przeciwpożarowego wydawany jest po ocenie planów i specyfikacji nowego budynku przez inspektora straży pożarnej pod kątem zgodności z częścią B (Bezpieczeństwo przeciwpożarowe) przepisów budowlanych. Jest to poświadczenie proponowanego projektu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a nie projektu bezpieczeństwa pożarowego ukończonego budynku. Otrzymanie certyfikatu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w związku z proponowanym projektem oznacza, że ​​Twój budynek, jeśli zostanie zbudowany zgodnie z zaproponowanym projektem, spełnia wymagania przeciwpożarowe określone w przepisach budowlanych.

 Top

Kiedy wymagane jest świadectwo bezpieczeństwa pożarowego?

Następujące prace wykonane od czerwca 1992 roku (inne niż wymienione poniżej jako zwolnione) wymagają Świadectwa Bezpieczeństwa Pożarowego;

 Top

Które inwestycje są zwolnione z wymogu posiadania Certyfikatu Bezpieczeństwa Pożarowego?

Z obowiązku uzyskania Certyfikatu Bezpieczeństwa Pożarowego zwolnione są następujące budynki:

 Top

Czy mogę najpierw wykonać tę pracę, a następnie ubiegać się o świadectwo bezpieczeństwa przeciwpożarowego??

Nie. Wykonywanie prac wymagających posiadania świadectwa bezpieczeństwa przeciwpożarowego do czasu uzyskania Certyfikatu bezpieczeństwa pożarowego jest przestępstwem. Nie można złożyć zawiadomienia o rozpoczęciu prac przed otrzymaniem Certyfikatu Bezpieczeństwa Pożarowego. 

 Top

Co mogę zrobić ze swoim obiektem w oczekiwaniu na wydanie certyfikatu bezpieczeństwa przeciwpożarowego? 

Można przeprowadzać prace rozbiórkowe, porządkowe i przygotowanie terenu, ale nie wolno prowadzić żadnych prac budowlanych.

 Top

Kto może przygotować wniosek o wydanie Certyfikatu Bezpieczeństwa Pożarowego?

Zwykle wniosek o wydanie Certyfikatu Bezpieczeństwa Pożarowego składa Konsultant ds. Bezpieczeństwa Pożarowego, Architekt lub Inżynier, który zapoznał się z Przepisami Budowlanymi oraz procedurą ubiegania się o Certyfikat Bezpieczeństwa Pożarowego. Treść wniosku musi mieć charakter kompleksowy. Każdy, kto przygotowuje świadectwo bezpieczeństwa przeciwpożarowego, będzie musiał posiadać solidną wiedzę z zakresu konstrukcji budynków i projektowania bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jeżeli we wniosku brakuje, władze lokalne zwrócą Ci go wraz z opłatą. 

 Top

Czy Rada Hrabstwa Kilkenny może polecić kogoś, kto w moim imieniu złoży wniosek o wydanie świadectwa bezpieczeństwa pożarowego?

Nie. Naszą polityką jest nie polecanie osób ani firm. Jednakże na Złotych Stronach jest wielu konsultantów ds. bezpieczeństwa pożarowego.

 Top

Czy za wydanie Certyfikatu Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego pobierana jest opłata?

Tak. Opłata wynosi 2.90 € za metr kwadratowy powierzchni kondygnacji (za część budynku, której dotyczy wniosek o wydanie świadectwa bezpieczeństwa przeciwpożarowego). Minimalna opłata wynosi 125 EUR, a maksymalna opłata wynosi 12,697.38 EUR, niezależnie od powierzchni.

 Top

Jak wygląda proces wydania Certyfikatu Bezpieczeństwa Pożarowego?

Od 8 marca 2008 należy składać WSZYSTKIE wnioski o wydanie świadectwa bezpieczeństwa przeciwpożarowego Rada hrabstwa Kilkenny, Straż Pożarna i Ratownicza, Siedziba Straży Pożarnej, Gaol Road, Kilkenny.

Top

Co zrobić ze zmianami w projekcie po uzyskaniu Certyfikatu Bezpieczeństwa Pożarowego?

Na podstawie projektu i przekazanych informacji wydawany jest Certyfikat Bezpieczeństwa Pożarowego. Odchylenia na etapie budowy od przedłożonej dokumentacji mogą podważać ważność Certyfikatu Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązującego dla inwestycji. Jeżeli w projekcie budynku zostaną wprowadzone zmiany, należy złożyć nowy wniosek o wydanie świadectwa bezpieczeństwa pożarowego, wyszczególniając zmiany.

 Top

Czy Rada Hrabstwa Kilkenny dokona przeglądu i certyfikacji mojego budynku po jego ukończeniu?

Nie. Powinieneś zatrudnić swojego konsultanta ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego, aby nadzorował kwestie związane z pożarem robót. Po zakończeniu prac należy zażądać od konsultanta zaświadczenia zgodności. Powinno to zaświadczać, że budynek został zbudowany zgodnie ze świadectwem bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przepisami budowlanymi.

 Top

Czy muszę czekać na wydanie pozwolenia na budowę, zanim będę mógł ubiegać się o świadectwo bezpieczeństwa przeciwpożarowego?

Nie. Możesz ubiegać się o oba jednocześnie. Jednak większość ludzi czeka do momentu wydania pozwolenia na budowę przed złożeniem wniosku o Certyfikat Bezpieczeństwa Pożarowego, ponieważ jeśli planiści wprowadzą zmiany w planach, wydany Certyfikat Bezpieczeństwa Pożarowego może nie być ważny.

Top

A co jeśli nie zawracam sobie głowy ubieganiem się o świadectwo bezpieczeństwa przeciwpożarowego i i tak buduję?

Jeśli budujesz bez certyfikatu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, narażasz się na konsekwencje prawne na mocy przepisów dotyczących kontroli budowlanej. Jeśli w późniejszym terminie zdecydujesz się sprzedać swój lokal, prawnik kupującego najprawdopodobniej poszuka kopii certyfikatu bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku. Jeśli nie jesteś w stanie przedstawić certyfikatu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, sprzedaż może być trudna. Jeśli zbudujesz lub rozbudujesz dom publiczny bez certyfikatu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, możesz nawet napotkać trudności w uzyskaniu lub odnowieniu pozwolenia.

Top

Chcę wybudować na swojej działce trzy oddzielne budynki. Czy jeden wniosek dotyczący bezpieczeństwa pożarowego obejmie trzy budynki?

Nie. Przepisy nadzoru budowlanego wymagają uzyskania dla danego budynku certyfikatu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Ma to zastosowanie nawet wtedy, gdy wszystkie trzy budynki, które mają zostać wybudowane, są do siebie identyczne.

Gdzie mogę uzyskać formularz wniosku o Świadectwo Bezpieczeństwa Pożarowego?

 


Formularze wniosków można uzyskać kontaktując się ze Strażą Pożarną i Ratowniczą Kilkenny lub można je pobrać tutaj:  Do formularza wniosku dołączone są także wytyczne dla wnioskodawców.

Aby otworzyć ten plik, będziesz potrzebować bezpłatnego programu Adobe Acrobat Reader. Jeśli go nie masz, zdobądź go tutaj


 

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do