Tydzień Dziedzictwa 2013

Tydzień Dziedzictwa 2013

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do