Zatrudnienie Covid-19 wpłynęło na Najemców

Każdy najemca, którego zatrudnienie jest dotknięte trwającym kryzysem Covid-19 i ma obawy dotyczące czynszów mieszkaniowych, może skontaktować się z Wydziałem Mieszkaniowym pod jednym z poniższych numerów: -

056-7794972/056-7794951/056-7794909/056-7794979

lub napisz do nas na adres obudowa@kilkennycoco.ie;

Formularze oceny czynszu można pobrać ze strony

Prosimy lokatorów o kontakt telefoniczny lub mailowy i unikanie prezentacji w John's Green House

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do