Ocena mieszkaniowa

Każdy Urząd Mieszkalnictwa jest zobowiązany do przygotowania podsumowania oceny mieszkań socjalnych dla swojego obszaru administracyjnego.

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do