Kredyty mieszkaniowe

Podsumowanie programu przyrostowego zakupu najemcy

Podróż Ruta de la Plata w liczbach Program pożyczek mieszkaniowych dla władz lokalnych (LAHL) zastąpi program Rebuilding Ireland Home Scheme od 4 stycznia 2022 r.

Wszystkie wnioski złożone w dniu 4 stycznia 2022 r. lub później muszą być na nowym LAHL Formularz zgłoszeniowy i zostaną ocenione zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi kredytów mieszkaniowych z 2021 r. i powiązanymi wytycznymi dotyczącymi polityki kredytowej w zakresie kredytów mieszkaniowych dla władz lokalnych 2021. 

Ta zmiana nie będzie miała negatywnego wpływu na wnioski już otrzymane przez Radę Hrabstwa Kilkenny.

Informacje kontaktowe

Rada Hrabstwa Kilkenny, Sekcja Kredytów - (056) 779 4935

Logo promocyjne Kilkenny
Slogan Kilkenny: Przyjdź, zobacz, przyjdź do